Het is de tweede keer dat de VRT een dergelijk actieplan lanceert. De evaluatie van de resultaten van het eerste actieplan (2011-2012) lagen aan de basis van de krachtlijnen van dit nieuwe actieplan, meldt de openbare omroep.

De VRT wil nu een nieuwe stap zetten om de streefcijfers uit de beheersovereenkomst (33 procent vrouwen en 5 procent nieuwe Vlamingen) te halen. Eén, Canvas en Ketnet stappen af van vrijblijvende briefings over diversiteit aan de programmamakers en gaan een concrete resultaatsverbintenissen en specifieke projecten voor elk net vooropstellen. Daarbij blijft de focus liggen op gender en kleur.

‘Om een beter resultaat inzake diversiteit te halen, worden de briefings nu verfijnd zodat er op de verschillende netten meer vrouwen en meer kleur te zien is (bij kandidaten, hoofdrollen, personages, ankers, enzovoort). Elk programma zal daarop gescreend worden’, luidt het.

De VRT wil ook de diversiteit onder haar medewerkers verhogen. Dat moet er toe bijdragen dat ook de diversiteit in haar aanbod toeneemt. Dat gebeurt onder meer via een bezoldigde opleidingsstage voor tien personen - nieuwe Vlamingen en personen met een handicap - per jaar.

Bron: standaard.be