Het weekblad heeft het trouwens over zes slachoffers, maar dat wordt tegengesproken door het parket. 'Er kwam eind 2010 een eerste klacht binnen bij het parket. Zij hebben de zaak dan aan Veurne doorgespeeld', zegt procureur des konings Filiep Jodts. 'Capiau is dan hier verhoord. Het gaat om seksuele aanrakingen bij twee tieners uit zijn vriendensfeer.'

'In het dossier zijn er maar twee slachtoffers gehoord. Dat sluit niet uit dat er misschien meer gevallen waren, maar daar hebben we hier geen weet van.'

Capiau bekende intussen onder meer op Radio 1 dat er inderdaad een onderzoek tegen hem loopt en dat hij verhoord wordt in zaken van seksueel misbruik van minderjarige jongens. 'Ik ben verhoord door de politie omdat er klachten waren over mijn periode als scoutsleider. Ik had toen vriendschappelijke relaties die op dat moment vlot verliepen, maar waar ik eigenlijk te ver ben gegaan. Ik wil de feiten niet minimaliseren, maar de feiten moeten wél geplaatst worden in het tijdskader van toen: het is een jeugdzonde', aldus Capiau aan Radio 1.

Twee slachtoffers werden tijdens het gerechtelijk onderzoek geconfronteerd met Walter Capiau, die het misbruik daarna toegaf. 'Het betreft twee jongens die op het moment van de feiten zestien waren. Een van de twee heeft me intussen alles vergeven. Ik wil verder ook benadrukken dat ik mij daarna nooit met andere kinderen heb beziggehouden', aldus Capiau.

Er werden processen-verbaal opgesteld over de verhoren en de confrontaties. De tv-coryfee riskeert geen vervolging omdat de feiten onherroepelijk verjaard zijn.

Het is niet de eerste keer dat Capiau beschuldigd wordt van misbruik van minderjarigen. In de jaren negentig, toen Capiau het VTM-programma 'De Kinderacademie' presenteerde, deden dergelijke geruchten al de ronde. Twee jaar geleden deed Capiau die beschuldigingen in Dag Allemaal echter nog af als klinkklare nonsens. 'Roddels over mij zijn er altijd geweest. Omdat ik de kindjes in de Kinderacademie soms een kus gaf. Maar dat is praat van jaloerse mensen', zei hij toen.

bron: nieuwsblad.be