18-01-11

Reactie VMMa op belspellen: wettelijk kader volgen

Belspellen zijn kansspelen die gereglementeerd zijn door de overheid. De Vlaamse Media Maatschappij (VMMa) ziet Reactie VMMa op belspellen wettelijk kader volgen.jpgerop toe dat de belspelorganisator nauwgezet de regelgeving volgt. De belspellen die op de VMMa-kanalen worden uitgezonden, zijn vergund, worden gecontroleerd door een deurwaarder en staan onder toezicht van de kansspelcommissie.
De VMMa wijst erop dat de belspelorganisator nog nooit beboet is voor fouten tegen de regelgeving.


De VMMa zal, nav de reportage van 'Basta', onderzoeken of er door de belspelorganisator toch fouten zijn gemaakt. Indien fouten werden gemaakt, zullen die rechtgezet worden. Het is en blijft de bedoeling om de wetgeving, ook de nieuwe reglementering die op komst is, te volgen.

De VMMa klaagt wel aan dat 'Basta' een zeer eenzijdige, gemonteerde voorstelling geeft van de feiten. Men gooit een heel aantal zaken op één hoop en rukt zaken uit de context. Zo worden er beelden van andere zenders getoond, wordt er foutief geponeerd dat minderjarigen kunnen deelnemen en wordt er geknipt en geplakt in vragen en antwoorden.

De commentaren zijn gesloten.